Planleggingsdager 2022/2023

Her er våre planleggingsdager for barnehageåret 2022/2023

1.august 2022

12.september 2022

4.november 2022

02.januar 2023

19.mai 2023

Barnehagen holder sommerstengt i uke 28, 29 og 30