Huset i Skogen

Bergens Barneasyl har også en friluftsavdeling. 18 av våre eldste barn tilbringer flere av ukens dager ute på tur.

På Huset i skogen er det 18 barn i alderen (4)5-6 år. Det er en grunnbemanning på tre voksne på avdelingen. Denne barnegruppen blir ofte en ren førskolegruppe, men noen år vil der være et par fireåringer om avdelingen har ledige plasser. På avdelingen vil det være en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en pedagogisk medarbeider. 

Huset i skogen er på tur tre dager i uken. 

Målet med Huset i skogen er at de skal få en fin og rolig overgang før de starter på skolen. Fokuset er selvstenighetstrening i lekfokusert læring. Vi leker med rim og regler, smaker på ordene og lytter ut bokstaver. Vi tar med oss naturen inn og lager prosjekter.

Barna skal oppleve glede og mestring med det å være på tur. Vi skal lære å ta vare på hverandre og på naturen.

På våren drar vi med alle barna på avdelingen på en todagers overnattingstur til Kvamskogen. Vi går på ski, aker på akebrett og har hyttekos.

Barnehagekarrieren avsluttes med en høytidelig jonsokfest hvor vi går i parade gjennom byen med buekorps og politieskorte. Festen blir holdt for hele barnehagen på salen med mat, dessert og sosialt samvær.

UKERYTME:

Mandag: Turdag

Tirsdag: Turdag

Onsdag: Vi er i barnehagen/formingsdag/aktiviteter

Torsdag: Turdag

Fredag: Vi er i barnehagen/formingsdag/aktiviteter

 

Dagsrytme i barnehagen:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Felles frokost på Huset i skogen

9 - 10.30 - Lekegrupper/aktiviteter

11.30 - 12.00 -  felleslunsj

12.30 - Lekegrupper/aktiviteter

14 - 16.30 - Ute/innelek

16.30 - Barnehagen stenger

 

Dagsrytme på tur:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Felles frokost på Huset i skogen

9.30 - 10.30 - Vi går på tur

11.30-12.00 - Lunsj

12.00 - 15.30 - Lek/aktiviteter

14.30 - Frukt

15.30 - Vi er tilbake i barnehagen

15.30 - 16.30 - Lek inne/ute

16.30 - Barnehagen stenger