Pontoppidan

15 plasser (2 - 5 år). Tlf: 47255522. Ukerytme og dagsrytme nederst på siden.

På Pontoppidan er det seksten barn i alderen 2-5 år og tre voksne. En pedagogisk leder, en barnehagelærer og to pedagogisk medarbeidere som til sammen utgjør en full stilling.

Det overordnede fokus er å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Ved å sette fokus på det barnet er "god" på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra skal vi jobbe med sosial kompetanse i hversagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som oberverer og som legger til rette lekemiljøet ut fra det behovet som til enhver tid ligger i barnegruppen. 

Det er på mellomavdelingene barna går mesteparten av sin tid i barnehagen, de som har hele sin barnehagekarriere i Bergens Barneasyl går tre år på mellomavdeling. Hos oss er frilek, omsorg og sosial kompetanse i fokus. Vi er opptatt av barns medvirkning, og utformer lekemiljøet på avdelingen ut fra barnas interesser der og da. Vi er også opptatt av barns medvirkning når vi planlegger og evaluerer. 

Det skjer mye de tre årene på mellomavdeling. Mange begynner å gå på do for første gang, språket utvikler seg enormt mye og grov- og finmotorikk er i konstant utvikling! Barna lærer seg å være et medmenneske og en venn, vi øver på å se hverandre, være god med hverandre og trøste og hjelpe de som trenger det. Vi øver på å sette grenser for oss selv, og å respektere andre sin grenser. Spesielt her er det viktig at de voksne er gode rollemodeller, og hører på barna. Leken utvikler seg også mye i løpet av denne tiden. Leken får etterhvert mer innhold, og rolleleken blomstrer. Vi er opptatt av at barna får bruke kroppen sin, og går derfor gjerne i skog og mark når vi er på tur og vi lager ofte hinderløype når vi har tilgang til gymsal. 

 

UKERYTME:

Mandag: Møtedag/lekegrupper

Tirsdag: Turdag

Onsdag: Temadag

Torsdag: Tilgang til gymsal

Fredag: Formingsaktiviteter/lekegrupper

 

Ukerytmen kan være fleksibel.

 

DAGSRYTME:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Felles frokost på Pontoppidan

9 - 11 - Lek/tur/formingsaktiviteter

11 - 11.15 - Ryddetid

11.15 - 11.30 - Samlingsstund

11.30 - 12 - Felles lunsj på Pontoppidan

12 - 14.30 - Utelek/soving

14.30 - 15 - Fruktmåltid

15 - 16.30 - Lek

16.30 - Barnehagen stenger

 

Dagsrytmen kan være fleksibel.