Rammeplan

Videre følger link til rammeplan for barnehager. Det kom ny rammeplan høsten 2017.