Frk. Meyer

15 plasser (2 - 5 år). Tlf: 47255523. Ukerytme og dagsrytme nederst på siden.

På Frk.Meyer er det seksten barn i alderen 2-5 år og tre voksne. En pedagogisk leder, en barnehagelærer og en pedagogisk medarbeider. 

Det overordnede fokus er å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Ved å sette fokus på det man er "god" på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnt vokse. For å sikre at barna har det bra, skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger tilrette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid er i barnegruppen. 

Det er på mellomavdeling barna går mesteparten av sin tid i barnehagen. Barna som har hele sin barnehagekarriere i Bergens Barneasyl, går tre år på mellomavdeling. Hos oss er frilek, omsorg og sosial kompetanse i fokus. Vi er opptatt av barns medvirkning, og utformer lekemiljøet på avdelingen ut fra barnas interesser der og da. Vi er også opptatt av barns medvirkning når vi planlegger og evaluerer. 

Det skjer mye de tre årene på mellomavdeling. Mange begynner å gå på do for første gang, språket utvikler seg enormt mye og grov- og finmotorikk er i konstant utvikling. Barna lærer seg å være et medmenneske og en venn og trøste og hjelpe de som trenger det. Vi øver på å sette grenser for oss selv, og å respektere andre sine grenser. Spesielt her er det viktig at de voksne er gode rollemodeller, og hører på barna. Leken utvikler seg også mye i løpet av denne tiden. Leken får etterhver mer innhold, og rolleleken blomstrer. Vi er opptatt av at barna får bruke kroppen sin, og går derfor gjerne i skog og mark når vi er på tur og lager ofte hinderløype når vi har tilgang til gymsal. 

 

UKERYTME:

Mandag - Møtedag/lekegrupper

Tirsdag - Lekegrupper/formingsaktiviteter

Onsdag - Tilgang til gymsal

Torsdag - Turdag

Fredag - Lekegrupper

 

Ukerytmen kan være fleksibel.

 

DAGSRYTME:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Felles frokost på Frk.Meyer

9 - 11 - Lek/tur/formingsaktiviteter

11 - 11.15 - Ryddetid

11.15 - 11.30 - Samlingsstund

11.30 - 12 - Felles lunsj på Frk.Meyer

12 - 14.30 - Utelek/soving

14.30 - 15 - Fruktmåltid

15 - 16.30 - Lek

16.30 - Barnehagen stenger

 

Dagsrytmen kan være fleksibel.