Kong Fredrik

12 plasser (1-2 år). Tlf: 97942208. Dagsrytme nederst på siden.

Kong Fredrik er barnehagens avdeling for de yngste barna. Her er det 12 barn og til sammen 4 ansatte - en pedagogisk ledere, en bhg lærer og to pedagogisk medarbeidere. For de fleste er det en stor overgang å være i barnehagen sammen med ukjente barn og voksne, og ikke sammen med far eller mor. Vi legger stor vekt på å skape trygghet og ro ved å være gode voksne som er tilstede for barna. Vi gjør det vi kan for å lære barna å kjenne gjennom samtaler med forledre - hva liker barnet å holde på med, hvordan er barnet av natur, vaner, allergier osv. I tillegg til dette har vi en tett oppfølging av barnet slik at vi ser hvordan barnet har det i barnehagehverdagen. 

Det skjer mye hos barna dette første året i barnehagen. Noen begynner å gå for første gang, de lærer å snakke, og ikke minst - barna begynner å lære sosiale spilleregler, for eksempel det å dele, vente på tur, og de begynner med litt rollelek. Et svært spennende år i livet til disse minste barna og for oss som voksne som er så heldig å få være sammen med dem. 

 

DAGSRYTME:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Frokost

9 - 10.50 - Lek/utetid

10.50 - 11 - Sangstund

11 - 11.30 - Lunsj

11.30 - 14 - Sovetid

14 - 14.30 - Fruktmåltid

14.30 - 16.30 - Lek

16.30 - Barnehagen stenger