Bergens Barneasyl - Norges eldste barnehage i hjertet av Bergen

Les om våre satsningsområder.

Som satsingsområder har vi trygghet, godt selvbilde, lek og vennskap. 

Trygghet er grunnlaget for all vekst. Vi legger stor vekt på tilvenningen i barnehagen, noe som legger grunnlaget for resten av barnehagetiden. De voksne er nærværende, konsekvente og omsorgsfulle voksne.

Et godt selvbilde skaper rom for at vi alle er ulike og at dette er positivt. Vi skiller mellom følelser og handlinger.

Vi brenner for lekens uendelige verdi som kilde til læring, utvikling, rekreasjon, terapi/bearbeidelse og glede. Vi bruker leken bevisst i læring, da dette er den viktigste læringsmetoden.

Vennskap - vi lager smågrupper med veiledende, tilstedeværende voksne som støttespillere.

Barnehagen vår er privat, og barnehageplassene er fordelt på fem avdelinger der barna får utvikle seg sammen med barn på samme alder. Den er eid av den ideelle stiftelsen Bergens Barneasyl. Barnehagen har aldri tatt ut utbytte – overskudd føres tilbake i barnehagen.