Bybanen - mulig innslagspunkt for tunnel i Heggebakken

Når Bergen kommunes fagfolk vurderer tiltak som setter fremtiden til Norges eldste barnehage, Bergens Barneasyl - Et fristed med sjel i fare, sier vi i fra - Monica Engen som styrer i barnehagen og Sverre Simen Hov som styreleder.

Bygget er Bergens største trebygg fra 1700-tallet, har overlevd flere bybranner, er øremerket for barnehagedrift og har hatt kontinuerlig pedagogisk drift i 270 år. Nå er vi bekymret.

Etableringen av tunnelinnslag vet vi av erfaring er tid-og plasskrevende. I en anleggsfase over flere år vil barnehagedriften bli sterkt påvirket. Det vil trolig ikke være mulig å drive forsvarlig i den perioden, både med tanke på henting og levering av barn, støy, støv og tilfredstillende område for lekeplass.

I den forbindelse så har styret til barnehagen skrevet en bekymringsmelding til plan- og bygningsetaten i Bergen kommune - se vedlagt brev. Det synliggjør noen av konsekvensene kommunen må ta medi beregningen om en slik løsning velges.

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/X8xBox/ny-bybanetunnel-skaper-troebbel-for-katedralskolen-vi-haaper-det-ses