201708 Greit å vite - informasjonsskriv

Videre følger vårt "greit å vite" skriv, med praktsk informasjon til alle som skal begynne i barnehagen vår.