Kong Fredrik

16 plasser (2 - 5 år). Tlf: 47888237. Ukerytme og dagsrytme nederst på siden.

På Kong Fredrik er det seksten barn i alderen 2-5 år og tre voksne.To barnehagelærere og en pedagogisk medarbeider. 

Det overordnede fokus er å ha et godt, trygt og forutsigbart miljø som fremmer enkeltbarnets individuelle styrker og utvikling. Ved å sette fokus på det man er "god" på, vil tryggheten og selvsikkerheten til barnet vokse. For å sikre at barna har det bra, skal vi jobbe med sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Det innebærer voksne som er deltakende i lek, som observerer og som legger tilrette lekemiljøet ut fra det behov som til enhver tid ligge i barnegruppen. 

 Det er på mellomavdelingene barna går mesteparten av sin tid i barnehagen. Barna som har hele sin barnehagekarriere i Bergens Barneasyl, går tre år på mellomavdeling. Hos oss er frilek, omsorg og sosial kompetanse i fokus. Vi er opptatt av barns medvirkning, og utformer lekemiljøet på avdelinge ut i fra barnas interesser der og da. Vi er også opptatt av barns medvirkning når vi planlegger og evaluerer. 

Det skjer mye de tre årene på mellomavdeling. Mange begynner å gå på do for første gang, språket utvikler seg enormt mye, og grov- og finmotorikk er i konstant utvikling! Barna lærer seg å være et medmenneske og en venn, vi øver på å se hverandre, være god med hverandre og å trøste og hjelpe de som trenger det. Vi øver på å sette grenser for oss selv, og å respektere andre sine grenser. Spesielt her er det viktig at de voksne er gode rollemodeller, og hører på barna. Leken utvikler seg også mye i løpet av denne tiden. Leken får etterhvert mer innhold, og rolleleken blomstrer. Vi er opptatt av at barna får bruke kroppen sin, og går derfor gjerne i skog og mark når vi er på tur, og vi lager ofte hinderløype når vi har tilgang til gymsal. 

UKERYTME:

Mandag: Møtedag/lekegrupper

Tirsdag: Tilgang til gymsal

Onsdag: Turdag

Torsdag: Varmlunsj

Fredag: Lekegrupper/formingsaktiviteter

 

Ukerytmen kan være fleksibel.

 

DAGSRYTME:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Felles frokost på Kong Fredrik

9 - 11.30 - Lek/tur/formingsaktiviteter

11.30 - 11.45 - Ryddetid

11.45 - 12 - Samlingsstund

12 - 12.30 - Felles lunsj på Kong Fredrik

12.30 - 14.30 - Utelek/soving

14.30 - 15 - Fruktmåltid

15 - 16.30 - Lek

16.30 - Barnehagen stenger

 

Dagsrytmen kan være fleksibel.