Kong Fredrik

16 plasser (2 - 5 år). Tlf. 55 54 83 50 eller 47888237.