Huset i Skogen

Bergens Barneasyl har også en friluftsavdeling. 18 av våre eldste barn tilbringer flere av ukens dager ute på Fløien. Her eksperimenteres det med selvlagede papirbåter på vann. Flyter papir?

På Huset i skogen er det atten barn i alderen 5-6 år og tre voksne. Denne barnegruppen blir ofte en ren førskolegruppe. To barnehagelærere og en pedagogisk medarbeider. 

Huset i skogen er på tur tre ganger i uken og har Fløisletten som base. I løpet av året har vi et fjellprosjekt hvor barna lærer navnet på fjellene vi har rundt oss her i Bergen. Vi avslutter med å ha gått alle syv fjellene før sommeren.

Målet med Huset i skogen er at de skal få en fin og rolig overgang før de starter på skolen. Fokuset er selvstenighetstrening i lekfokusert læring. Vi leker med rim og regler, smaker på ordene og lytter ut bokstaver. Vi tar med oss naturen inn og lager prosjekter, for eksempel naturveven vår som består av skogens "frukter".

Barna skal oppleve glede og mestring med det å være på tur. Vi skal lære å ta vare på hverandre og på naturen.

På våren drar vi med alle førskolebarna på en todagers overnattingstur til Kvamskogen. Vi går på ski, aker på akebrett og har hyttekos.

Barnehagekarrieren avsluttes med en høytidelig jonsokfest hvor vi går i parade gjennom byen med buekorps og politieskorte. Festen blir holdt for hele barnehagen på salen med hotdog, is, leker og sang.

 

UKERYTME:

Mandag: Turdag

Tirsdag: Vi er i barnehagen/formingsdag/førskoletrening

Onsdag: Turdag og varmlunsj

Torsdag: Turdag

Fredag: Vi er i barnehagen/formingsdag/førskoletrening

 

Dagsrytme i barnehagen:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Felles frokost på Huset i skogen

9 - 10.30 - Lekegrupper

10.30 - 11- Førskoletrening/samling

11 - 11.30  - Frukt/samling/førskole

11.30 - 13 - Lek inne/ute

13 - 13.30 - Felles lunsj på Huset i skogen

13.30 - 14 - Lesestund

14 - 16.30 - Ute/innelek

16.30 - Barnehagen stenger

Dagsrytme på tur:

7.30 - Barnehagen åpner

8.30 - 9 - Felles frokost på Huset i skogen

9 - 9.30 - Påkledning

9.30 - 10.30 - Vi går på tur

10.30 - 11 - Fruktsamling

11 - 15.30 - Lek/aktiviteter

15.30 - Vi er tilbake i barnehagen

15.30 - 16.30 - Lek inne/ute

16.30 - Barnehagen stenger