Huset i Skogen

Bergens Barneasyl har også en friluftsavdeling. 18 av våre eldste barn tilbringer flere av ukens dager ute på Fløien. Her eksperimenteres det med selvlagede papirbåter på vann. Flyter papir?

Én av dagene på Fløien blir brukt til turgåing med kart og kompass. Gruppene går på stier og lærer seg ulike terreng, skog, myr, berg, mose - hva som vokser på ulike steder. De samler naturmateriale, og gjennom lek øver de inn tall, mengder, form og farge.

De dagene de er i barnehagen har de ulike formingsaktiviteter (gjerne med materiale de har tatt med fra Fløien), enkle konsentrasjonsoppgaver og også en matdag.

Tlf. 412 41 253 og 412 41 247.