Brukerundersøkelsen 2016

Bergens Barneasyl deltok i Utdanningsdirektoratets landsdekkende brukerundersøkelse i november 2016. Bergen kommune avholder en liknende undersøkelse i februar i år, men Barneasylet (både ledelse og SU) har avgjort at det ikke er nødvendig å også delta på denne dette året. Dette fordi den avholdes bare få måneder etter den andre er avsluttet. Vi legger ut resultatet av undersøkelsen med de tiltak vi har gjort og skal gjøre for å bli enda bedre.