Bergens Barneasyl - i hjertet av Bergen med bruk av både bykjernen og Fløien

Bergens Barneasyl er Norges eldste kontinuerlig drevne barnehage. Siden 1841 har barn lekt her i trygge og sjelfulle omgivelser i en bygning fra 1752. Vi tilstreber å være en barnehage mest mulig lik et hjem og vi forsøker å unngå institusjonspreg. Fordi huset vårt er så gammelt, inspirerer det til å lage spennende historier og besøke de ulike kriker og kroker som finnes her. Barnehagen vår er bygget på et idealistisk grunnlag som sier at den skal være "en barnehage for alle, uten forskjell på fattig og rik". Les mer om satsingsområder våre ved å klikke på teksten.

Som satsingsområder har vi trygghet, godt selvbilde, lek og vennskap. 

Trygghet er grunnlaget for all vekst. Vi legger stor vekt på tilvenningen i barnehagen, noe som legger grunnlaget for resten av barnehagetiden. De voksne er nærværende, konsekvente og omsorgsfulle voksne.

Et godt selvbilde skaper rom for at vi alle er ulike og at dette er positivt. Vi skiller mellom følelser og handlinger.

Vi brenner for lekens uendelige verdi som kilde til læring, utvikling, rekreasjon, terapi/bearbeidelse og glede. Leken er en universell og vitenskapelig metode som vi bruker bevisst i læring, den viktigste læringsmetoden.

Vennskap - vi lager smågrupper med veiledende, tilstedeværende voksne som støttespillere.

Barnehagen vår er privat, og barnehageplassene er fordelt på fem avdelinger der barna får utvikle seg sammen med barn på samme alder. Den er eid av den ideelle stiftelsen Bergens Barneasyl. Barnehagen har aldri tatt ut utbytte – overskudd føres tilbake i barnehagen.