Dagsrytmen i barnehagen

Dagsrytmen er fleksibel og kan variere fra avdeling til avdeling, men ser i grove trekk slik ut.

KLOKKEN HVA SKJER?
07.30 Barnehagen åpner.
08.30-09.00 Frokost på de ulike avdelingene.
09.00 Frilek inne. Huset-i-skogen-barna gjør seg klar til tur.
09.35 Turgruppene gjør seg klare.
10.15 Frilek/aktiviteter for barna som ikke er på tur.
11.30-12.00 Lunsj / soving for de minste.
12.00 Rolige aktiviteter
13.00 Frukt.
14.00 Utelek.
16.30 Barnehagen stenger.