Reviderte vedtekter

Nye, reviderte vedtekter for Bergens Barneasyl er nå lagt ut på hjemmesiden vår !